Skip to main content

Reisevillkår og mer

Vi tar godt vare på våre gjester og følger bransjens reisevilkår og stiller reisegaranti til Reisegarantifondet, en trygghet du ikke har om du «pakker» reisen på egen hånd. Her finner du også informasjon om reiseforsikring, valuta, visum, vaksinasjoner og hvordan vi beskytter dine personopplysninger.

Søk reise

Reisevillkår

Prima Travel er medlem av SRF – Svenska Resebyråföreningen

Et selskap som er medlem i Svenska Resebyråföreningen bedriver yrkesmessig reisebyråvirksomhet. De ansatte er kompetente og erfarne i tillegg til at vi er godt kjent med bransjens lover og regler og selskapet kan fremlegge tilfredsstillende økonomiske ressurser og resultater.

For Prima Travel gjelder ”Alminnelige vilkår for Pakkereiser” og de ”Kompletterende vilkår for Prima Travel”. De ”Alminnelige vilkår for Pakkereiser" er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet (FO). Klikk her for å laste ned ”De Alminnelige vilkår for Pakkereiser”

Prima Travel stiller reisegaranti for all norske gjester gjennom Kammarkollegiet.

KOMPLETTERENDE REISEVILKÅR FOR PRIMA TRAVEL

Avtaleinngåelse og betalingsvilkår

Depositum/delbetaling/påmeldingsavgift

Av bestillingsbekreftelsen fremgår det om flyreisen skal betales i sin helhet i forbindelse med bestilling og samtidig med påmeldingsavgiften.

Avgift per person:

 • 20 % av reisens grunnpris
 • Fast beløp for reiser med individuelt bestilt rutefly; beløpet er avhengig av flystolens pris

Har den reisende fått innvilget utsettelse av innbetaling av påmeldingsavgiften, skal dette fremgå på bestillingsbekreftelsen sammen med informasjon om betalingsfrist. Påmelding er likevel bindende for den/de reisende.

Sluttbetaling

Sluttbetalingen skal være Prima Travel i hende senest 45 dager før avreise.

Avbestilling

Prima Travel inngår avtale med den hovedreisende, dvs den som bestiller reisen for seg selv og for eventuelle medreisende. Endringer og eventuelle avbestillinger må gjøres via den hovedreisende. Tilbakebetaling ved avbestilling skjer til den hovedreisende.

Kostnad for den reisende ved avbestilling:

 • For bestillinger gjort til 30 sept 2019:
 • Frem til 30 dager før avreise: Påmeldingsavgiften
 • 29-8 dager før avreise: 50 % av reisens pris
 • 7-0 dager før avreise: 100 % av reisens pris
 • For bestillinger gjort fra 1 oktober 2019:
 • Frem til 46 dager før avreise: Påmeldingsavgiften
 • 45-15 dager før avreise: 50 % av reisens pris
 • 14-0 dager før avreise: 100 % av reisens pris

Endringer som gjøres etter at avtalen er inngått

Den reisendes ønske om endringer før avreise: Ved endringer i bestillingen tar Prima Travel en endringsavgift på 200 NOK.

Arrangørens endringer / Innstilling før avreise

Minimum antall deltagere for fottur- og sykkelreisene er 10 deltagere. Informasjon om eventuell innstilling av reise gis senest 20 dager før avreise.

Øvrige kompletterende vilkår

Muntlige bestillinger skal bekreftes skriftlig.

Eventuelle ønsker kan ikke garanteres innfridd.

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil i brosjyrer og digitalt materiell og forbeholder oss retten til å forta endringer før avtale inngås med den/de reisende.

Den kombinasjonen av reisetjenester du tilbys, er en pakkereise etter lov om pakkereiser og reisegaranti mv. (pakkereiseloven). Du omfattes derfor av alle rettighetene som gjelder ved pakkereiser. Selskap Prima Travel AB har det fulle ansvaret for at pakkereisen som helhet gjennomføres korrekt. Selskap Prima Travel AB har dessuten en lovpålagt reisegaranti som sikrer tilbakebetaling av dine innbetalinger i tilfelle insolvens hos selskapet/selskapene. Dersom transport inngår i pakkereisen, dekker reisegarantien også hjemtransport.

Sentrale rettar etter pakkereiselova

 • Reisande vil få alle viktige opplysningar om pakkereisa før pakkereiseavtalen blir inngått.
 • Det er alltid minst éin næringsdrivande som er ansvarleg for korrekt levering av alle reisetenestene som inngår i avtalen.
 • Reisande får eit naudnummer eller opplysningar om eit kontaktpunkt der dei kan komme i kontakt med arrangøren eller reisebyrået.
 • Reisande kan overdra pakkereisa til ein annan person, etter eit rimeleg varsel og eventuelt mot tilleggskostnader.
 • Prisen på pakkereisa kan berre aukast dersom bestemte kostnader aukar (for eksempel prisen på drivstoff), og dersom dette er uttrykkjeleg fastsett i avtalen. Prisen kan uansett ikkje aukast seinare enn 20 dagar før pakkereisa begynner. Dersom prisen blir auka med meir enn 8 prosent av prisen på pakkereisa, kan den reisande avbestille pakkereisa. Dersom arrangøren tek atterhald om retten til å auke prisen, har den reisande rett til prisreduksjon dersom dei relevante kostnadene blir reduserte.
 • Reisande kan avbestille reisa utan å betale gebyr og få tilbakebetalt alle innbetalte beløp i sin heilskap dersom eit av dei mest vesentlege elementa i pakkereisa, bortsett frå prisen, blir vesentleg endra. Dersom den næringsdrivande som er ansvarleg for pakkereisa, avlyser pakkereisa før ho begynner, har den reisande rett til tilbakebetaling og eventuelt til erstatning.
 • Reisande kan ved ekstraordinære omstende avbestille pakkereisa før ho begynner, utan å betale gebyr, for eksempel dersom det er alvorlege tryggingsproblem på reisemålet som sannsynlegvis vil påverke pakkereisa.
 • I tillegg kan reisande når som helst før pakkereisa begynner, avbestille pakkereisa mot eit passande og grunngitt gebyr.
 • Dersom vesentlege element av pakkereisa ikkje kan leverast som avtalt etter at pakkereisa har begynt, skal den reisande få tilbod om passande alternative arrangement utan tilleggskostnader. Den reisande kan seie opp avtalen utan å betale gebyr dersom tenestene ikkje blir leverte etter avtalen, dette i vesentleg grad påverkar gjennomføringa av pakkereisa og arrangøren ikkje avhjelper problemet.
 • Reisande har òg rett til prisreduksjon og/eller erstatning dersom reisetenestene ikkje blir leverte eller blir leverte på ein mangelfull måte.
 • Arrangøren må yte bistand til reisande i vanskar.

Dersom arrangøren blir insolvent, vil innbetalte beløp bli betalte tilbake. Dersom arrangøren blir insolvent etter at pakkereisa er begynt, og transport inngår i pakkereisa, dekkjer garantien heimtransporten til den reisande. Prima Travel AB har stilt reisegaranti overfor Kammarkollegiet. Dersom tenestene ikkje blir leverte på grunn av insolvens hos Prima Travel AB, kan den reisande kontakte Kammarkollegiet:

Postadresse: Box 2218, 103 15 Stockholm, Sverige

Besøksadresse: Birger Jarlsgatan 16, Stockholm, Sverige

Telefon +46 (0)8-700 08 00

resegarantier@kammarkollegiet.se

Dersom UD fraråder reiser

Dersom Utenriksdepartementet fraråder reiser til et reisemål, har du som gjest rett til å avbestille og få full refusjon. For at du skal ha rett til avbestilling, kreves det at man med sikkerhet kan konstatere at reisemålet er påvirket på det tidspunktet som reisen skal gjennomføres. Siden reiseråd fjernes så snart destinasjonen oppleves å være mindre utsatt, kan du ikke avbestille en reise som ligger for langt frem i tid. Vi følger FHI`s anbefalinger og tilbyr kostnadsfri avbestilling på grunn av UD's reiseråd innen 14 dager før avreisen. Dersom avreisen ligger lengre frem i tid gjelder vanlige avbestillingsvilkår.

Forsikringer

Reiseforsikring

Prima Travel selger verken forsikringer eller avbestillingsforsikringer, så du trenger å sørge for egen reiseforsikring. I enkelte tilfeller har man dekning knyttet til hjemforsikringen/boligforsikringen. Noen har reiseforsikring knyttet til betaling med kredittkort. Hvis ikke må denne kjøpes separat, og da pleier som regel avbestillingsdekning å følge med.

Sykeforsikring

I EU-land gjelder det europeiske helsekortet, slik at man får nødvendig behandling ved behov på en offentlig klinikk. Skulle du trenge behandling og ikke har med deg dette kortet, betaler du kostnaden og søker å få dette tilbakebetalt fra Trygdekontoret. Det er viktig å ta vare på alle kvitteringene.

På reiser utenfor EU trenger du egen reiseforsikring som inkluderer sykdom og ulykkesdekning.

SOS

Skulle du være uheldig å bli utsatt for en alvorlig skade og/eller må avbryte reisen, kontakt SOS International. SOS er en alarmsentral som samarbeider med de fleste forsikringsselskapene. De har tett kontakt med den rammede eller pårørende.

Redning i alpine områder

Dersom du skulle ha et uhell i fjellene, der ingen kjøretøy kommer frem, kan det være nødvendig med helikopter. Dette kan være særdeles kostbart i enkelte land, så sjekk i forveien at din reiseforsikring dekker eventuell helikopterredning på det spesifikke reisemålet, eller om du må ha egen dekning for dette.

Sykler

Hver enkelt gjest er ansvarlig for den leide sykkelen under hele reisen, bortsett fra når den befinner seg innlåst, på slep, i følgebil, på båt eller lignende. Medfølgende lås skal benyttes og sykkelen må ikke forlates uten oppsikt i lengre tid. Det er primært den reisendes egen reiseforsikring som skal dekke tyveri av eller skade på sykkelen. Noen utleiefirmaer tilbyr forsikring på stedet. Dersom gjestens forsikring ikke dekker eventuelt tyveri eller skade, kan den reisende selv bli erstatningspliktig for verdien eller må betale egenadelen på utleierfirmaets forsikring. Normal slitasje medfører ingen erstatningsplikt.

Valuta

Reisekasse

Det meste er inkludert i prisen på våre reiser, men du må ta høyde for en egen reisekasse på rundt 300 kr per dag for ekstra måltider, drikke og annet.

Kontanter

Sørg gjerne for å veksle til kontanter i den lokale valutaen allerede før avreise. Det går også greit å ta ut lokal valuta fra minibanker på reisemålet. Vær oppmerksom på at det kan påkomme en avgift ved uttak utenlands. På mange steder tar de imot en annen valuta enn landets egen (eksempelvis Euro i Sveits). Men da er kursen dårlig.

Kort

Kortbetaling er ikke like utbredt utenlands som i Norge. Dersom du ved kortkjøp blir spurt om å betale i NOK eller i lokal valuta, velger du lokal valuta. Då får du din banks vekslingskurs, som ofte er bedre.

Sikkerhet ved betaling med bank- eller kredittkort

Prima Travel AB oppfyller sikkerhetsstandarden PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) ved at vi benytter et separat ”betalvindu” hos den sertifiserte betalingstjenesten, [Dibs, www.dibs.se/]. Kundens kortnummer håndteres derved kun i et sikkert og sertifisert miljø.

Visum

Visum kreves ikke for norske statsborgere ved reise innenfor EU. Dersom du har et annet statsborgerskap eller reiser til land utenfor EU er det viktig at du i god tid før avreise sjekker hva som gjelder av visumregler for den destinasjonen du skal til. Vær oppmerksom på at det i noen tilfeller kan kreves visum også ved mellomlanding i et annet land. Kontakt gjerne det/de respektive lands ambassade. Når du har kjøpt en pakkereise av oss, informerer vi om hva som gjelder vedrørende visum og annet.

Vaksinasjoner

Sjekk med din fastlege eller et vaksinasjonskontor om hva som gjelder med reise til gjeldende land. Vaksinasjonskontorer har alltid den mest oppdaterte informasjonen. Husk at vaksiner skal tas en viss tid i forkant av avreisen for å oppnå full effekt, så vær ute i god tid.

Databeskyttelsepolitikk

Personvernombud

Personopplysningsansvarig er Prima Travel. Beskyttelsen av dine personlige opplysninger er viktig for oss. Beskyttelsen er også regulert av GDPR, som trer i kraft 25. mai 2018. Nedenfor kan du lese om hvordan vi håndterer dine personlige opplysninger og hvilke rettigheter du har . Hvis du vil kontakte oss, vennligst gjør det her Prima Travel, Gibraltar Herrgård, Gibraltargatan 17, 412 58 Göteborg, telefon 031-813350, eller e-post info@primatravel.com.

Hvilke personopplysninger som samles inn

Personopplysninger som vil bli behandlet inkluderer, men er ikke begrenset til, navn, fødselsdato, kjønn, adresse, e-postadresse og telefonnummer.

Vi kan også behandle opplysninger som registreres i forbindelse med bestillingen, for eksempel reisemål, forespørsler om spesielle måltider eller særskilt informasjon fra deg om din helsetilstand eller annet innenfor rammene av kundeforholdet.

Personopplysninger gir du fra deg selv i forbindelse med bestillingen av turen, etablering av kontoer eller andre tjenester på nettet, via telefon eller ved å besøke en av våre butikker.

Formålet med behandlingen av personopplysningene

Dine personopplsyninger vil bli behandlet for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg. Ytelsen kan for eksempel gå ut på å levere den reisen eller de tilleggstjenester som du har bestilt eller å gi deg de tjenester og/eller produkter som tilbys eller du har bedt om ved opprettelsen av en personlig konto.

Behandling av dine personopplysninger kan også skje for at vi skal være i stand til å oppfylle forpliktelser i henhold til lover, forskrifter, spørsmål og klager.

Ved å gi oss informasjon om din helsetilstand, samtykker du i at vi behandler disse personopplysningene for å gjennomføre turen eller gi deg andre tjenester og/eller produkter som du har bestilt. I tillegg til de ovennevnte formål, samtykker du i at dine personlige opplysninger kan bli brukt til formålene under, samt danne grunnlag for markeds- og kundeanalyser, risikostyring og statistikk og for å gi deg et bedre reisetilbud og service.

Med mindre du reserverer deg mot direkte markedsføring kan vi også bruke dine personopplsyninger til å gi deg ulike tilbud om våre tjenester og/eller produkter. Du kan når som helst reservere deg mot å motta slike markedsføringtilbud.

Ved å gi informasjon om helsetilstanden, godtar du at vi behandler denne personlige informasjonen for å gi turen, annen tjeneste og / eller produkt som du bestilte. Helsestatistikkdata blir aldri brukt til statistikk, markedsundersøkelser eller markedsføring.

Lagring av personopplysninger

Vi lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene beskrevet over. Vi lagrer vanligvis dine personlige opplysninger i 2 år fra din siste tur eller fra å kontakte oss ellers. Hvis du har registrert deg for å motta nyhetsbrev eller tilbud lagrer vi personopplysningene dine så lenge du ønsker å fortsette å motta dette. Du kan når som helst melde deg av ved lenk i  nyhetsbrevet eller ved å kontakte oss.

I noen tilfeller må vi muligens lagre data i lengre perioder når det kreves av loven (f.eks. Regnskapslov) eller for eksempel klager.

Hvem som kan komme til å behandle personopplysningene

Din personlige informasjon behandles av våre ansatte og av våre systempartnere og administrative servicepartnere med hvem vi har kontrakter for beskyttelse av personopplysninger, personuppgiftsbiträdesavtal.

Dine personopplysninger kan også behandles innen reiselivsbransjen, som flyselskaper, busselskaper, hoteller og lokale partnere på reisemålet. Bare nødvendig informasjon er gitt når som helst.                    

Behandling av personopplysninger i land utenfor EU og EØS

Avhengig av hvor reisedestinasjonen befinner seg, kan personopplysningene komme til å bli behandlet utenfor EU- og EØS-området (EØS). Selv om det endelige reisemålet er innenfor EU / EØS, kan transportselskaper og hoteller være basert utenfor EU / EØS. Kun informasjonen som kreves for gjennomføring av turen og andre tjenester, er gitt til partnere.

Ved å sende inn dine personlige opplysninger til oss, godtar du at vi behandler personopplysninger utenfor EU og EØS, og er klar over at personvernbeskyttelse kan være lavere enn innenfor EU og EØS.

Dine rettigheter til informasjon om deg

Du har rett til når som helst å trekke tilbake samtykket til å behandle informasjonen du har gitt oss.

Dette betyr at du også kan be om utbedring eller sletting av dine personlige opplysninger. En slik forespørsel er gjort skriftlig til oss. Dine data vil da bli korrigert eller slettet innen en måned. Hvis du har en nåværende tur som ikke er fullført eller fullført, eller har en pågående klage eller lignende, blir dataene slettet innen en måned etter ferdigstillelse.

Du kan logge inn på Mine bestillinger med passord og e-post og se personlig informasjon vi lagrer om deg og dine reiser. Du kan også rette og oppdatere informasjon. Du kan også kontakte oss med forespørselen om å få tilgang til den registrerte informasjonen vi har om deg, som vi vil gå innen en måned.

Vil du vite mer om databeskyttelsesforordningen (GDPR)?

På datatillsynets nettsted, datatillsynet.no, er mer informasjon om databeskyttelsesforordningen (GDPR).

Cookies

En cookie er en liten fil som webstedet du besøker lagrer i din PC/nettbrett/mobil. Neste gang du besøker samme websted, vet den at du har vært der tidligere.

Dette webstedet (www.primatravel.com) benytter seg av cookies. I henhold til loven om elektronisk kommunikasjon, skal alle som besøker et websted som benytter cookies få informasjon om:

 • at webstedet inneholder cookies,
 • hva disse cookies benyttes til, og
 • hvordan man kan unngå cookies.

Dersom du ikke vil akseptere cookies, kan du stille inn webleseren slik at du automatisk nekter cookies, eller slik at du informeres om at en webside benytter cookies. Du kan også - via din webleser – fjerne tidligere lagrede cookies. I webleserens hjelpesider kan du lese mer om hvordan du går frem.

Dersom du har spørsmål angående cookies på dette webstedet, er du velkommen til å kontakte oss.

Tilbud

22/12Fotturer på Tenerife på egen håndFra og med 18 995,-
22/12Fotturer på Tenerife på egen håndFra og med 18 995,-
22/12Fotturer på Tenerife på egen hånd, utan flygFra og med 10 495,-
29/12Fotturer på Tenerife på egen håndFra og med 18 995,-
29/12Fotturer på Tenerife på egen håndFra og med 18 995,-

Kontakt oss

Adresse:
Prima Travel
Norra Gubberogatan 30
416 63 Göteborg
Sweden