Skip to main content

Klima og miljø

Klimaendringer og miljøødeleggelser er én av vår tids største utfordringer. Som reisearrangør er vi nødt til å være en del av løsningen. Vi må nøytralisere den påvirkningen våre reiser har, i tillegg til å bidra til å bevare de miljøene våre reiser går til.

Prima Travel klimakompenserer alle reiser

Som én av de første reisearrangørene i Skandinavia har vi valgt å klimakompensere alle reisene våre. Ikke bare gjelder dette flyreiser, men også alle transportstrekninger på land, for måltider som er inkludert i programmet i tillegg til bostedene. Også vår interne, administrative virksomhet er klimanøytral. Full klimakompensasjon er inkludert i reisens pris og kan ikke velges bort.

Vad er klimakompensasjon?

Klimakompensasjon innebærer at utslipp som ikke kan reduseres i selve kilden, men kompenseres ved å bidra til reduksjon av utslipp på annen måte. Det viktigste kriteriet er at kompensasjonen skal komme som et tillegg, dvs at den ikke kunne ha oppstått uten vårt bidrag. Den skal også verifiseres av en tredje part.

Hvordan foregår klimakompenseringen?

Sammen med vår samarbeidspartner South Pole, beregner vi den mengdenCO2 som våre reiser genererer. For å være på den sikre siden, legger vi deretter på 10 %. Vi blir dermed såkalt ”klimapositive”. Vi investerer i prosjekter som reduserer minst samme mengde CO2 og som har flere positive sideeffekter for miljøet og for lokalbefolkningen. Sertifiseringen sikrer blant annet at tiltakene ikke hadde skjedd uten vårt bidrag. 

Også vår interne virksomhet er klimanøytral

For å møte klima- og miljøtruslene kreves det et helhetssyn. Derfor beregner vi også de utslippene som er forårsaket av vår administrative virksomhet. Det innebærer at i tillegg til firmareiser med fly, tog, buss, bil og båt også beregner strøm, vann og papir – som det også kompenseres for. 

Våre prosjekter

I tillegg til klimakompensering støtter vi prosjekter som har stor betydning for lokalsamfunnet:

  • Vi har valgt å bidra med penger til prosjektet Kariba REDD+ i Zimbabwe, som jobber med å bevare skog og dyreliv i et 785.000 hektar stort område - som omfatter hele fire nasjonalparker. Prosjektet bidrar også aktivt med å forbedre levevilkårene for lokalbefolkningen i området – ved helsetjenester, rent vann og bedre veier.
  • Vi er også med i et Paradigme-prosjekt i Kenya, der man distribuerer effektive ovner og vannrensere til flere tusen husholdninger. Ovnene reduserer bruken av brensel med 50 % og utslipp med opp til 70 %. Det reduserer belastningen på skogen og skaper bedre innemiljø med positiv helseeffekt som en konsekvens. Økonomisk sparer husholdningene ca 15 % - penger som kan gå til mat, skole og andre nødvendigheter.
  • Det tredje prosjektet har base på Sumatra, Indonesias største øy, der vi er med i et kraftverksbygg i Musi River. Vannkraften er nødvendig for rismarker og andre avlinger i dette fruktbare men bortgjemte område. Prosjektet skaper også arbeidsplasser som også omfatter planting av trær.

WWF

Prima Travel støtter - gjennom vårt morselskap - også WWF Verdens Naturfond, for å bidra til at de fortsetter arbeidet med å bevare biologisk mangfold, redusere forurensning og ikke-bærekraftig forbruk i tillegg til å utnytte naturressurser på en etisk måte.

Vår miljøfilosofi

Vi er klar over at våre naturnære reiser er avhengig av et uberørt miljø. En fottur- eller sykkelreise skal først og fremst være en livsnytelse. Vi mennesker trives med å ha det godt. Men det dypere målet er å koble oss tilbake til naturen. Turismen bidrar på kort sikt til utslipp og å redusere villmark. På lengre sikt vekker reising et ønske om å bevare vår vakre verden, både blant våre gjester og for de reisemålene som tiltrekker seg folk.

Å tilby bra fottur- og sykkelreiser og å verne om miljøet sammenfaller på flere måter; som å velge restauranter og hotell som serverer lokalprodusert, kortreist mat. Det er bedre og forsterker opplevelsen av reisemålet samtidig som unødig transport minimeres. Vi velger å bo i nærheten av turstiene for å kjøre minst mulig buss. Når vi serverer piknik står de lokale spesialitetene i sentrum og vi unngår engangsartikler. Vi trenger imidlertid din hjelp til å ta med egen tallerken, kopp og bestikk. Dessuten beveger vi oss for egen maskin på reisemålet. En god vane som man kanskje tar med seg hjem. Våre reisemål har helt ulike utgangspunkt og forutsetninger så det går ikke alltid å oppfylle disse idealene. Men vi forsøker.

Søk reise

Tilbud

29/12Fotturer på Tenerife på egen hånd, utan flygFra og med 10 495,-
29/12Fotturer på Tenerife på egen håndFra og med 18 995,-
29/12Fotturer på Tenerife på egen håndFra og med 18 995,-

Kontakt oss

Adresse:
Prima Travel
Norra Gubberogatan 30
416 63 Göteborg
Sweden