Skip to main content

Forsikringer

Reiseforsikring

Prima Travel selger verken forsikringer eller avbestillingsforsikringer, så du trenger å sørge for egen reiseforsikring. I enkelte tilfeller har man dekning knyttet til hjemforsikringen/boligforsikringen. Noen har reiseforsikring knyttet til betaling med kredittkort. Hvis ikke må denne kjøpes separat, og da pleier som regel avbestillingsdekning å følge med.

Sykeforsikring

I EU-land gjelder det europeiske helsekortet, slik at man får nødvendig behandling ved behov på en offentlig klinikk. Skulle du trenge behandling og ikke har med deg dette kortet, betaler du kostnaden og søker å få dette tilbakebetalt fra Trygdekontoret. Det er viktig å ta vare på alle kvitteringene.

På reiser utenfor EU trenger du egen reiseforsikring som inkluderer sykdom og ulykkesdekning.

SOS

Skulle du være uheldig å bli utsatt for en alvorlig skade og/eller må avbryte reisen, kontakt SOS International. SOS er en alarmsentral som samarbeider med de fleste forsikringsselskapene. De har tett kontakt med den rammede eller pårørende.

Redning i alpine områder

Dersom du skulle ha et uhell i fjellene, der ingen kjøretøy kommer frem, kan det være nødvendig med helikopter. Dette kan være særdeles kostbart i enkelte land, så sjekk i forveien at din reiseforsikring dekker eventuell helikopterredning på det spesifikke reisemålet, eller om du må ha egen dekning for dette.

Sykler

Hver enkelt gjest er ansvarlig for den leide sykkelen under hele reisen, bortsett fra når den befinner seg innlåst, på slep, i følgebil, på båt eller lignende. Medfølgende lås skal benyttes og sykkelen må ikke forlates uten oppsikt i lengre tid. Det er primært den reisendes egen reiseforsikring som skal dekke tyveri av eller skade på sykkelen. Noen utleiefirmaer tilbyr forsikring på stedet. Dersom gjestens forsikring ikke dekker eventuelt tyveri eller skade, kan den reisende selv bli erstatningspliktig for verdien eller må betale egenadelen på utleierfirmaets forsikring. Normal slitasje medfører ingen erstatningsplikt.

Søk reise

Kontakt oss

Adresse:
Prima Travel
Norra Gubberogatan 30
416 63 Göteborg
Sweden